top of page
Anatomisch model

Wat is MSK?

MSK staat voor Musculoskeletale Geneeskunde. Een interdisciplinair vakgebied waarbij het gaat om de diagnostisering en behandeling van allerlei aandoeningen betreffende het houdings- en bewegingsapparaat. Hieronder wordt het begrip en behandelwijze en vakgebied uitgebreid uitgelegd en omschreven.

MSK

Manuele Geneeskunde

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden.

 

Patiënten met problemen, ziekten en letsels van het steun- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd. 

Waarvoor kun je bij een MSK-Arts terecht?

Bekijk de lijst om te zien of ik jouw klacht ook behandel

Kun jij bij een Manueel Geneeskundige terecht? Als je last hebt van één of meerdere klachten uit onderstaande lijst, kan een MSK-Arts je waarschijnlijk goed helpen. 

 • Pijn aan spieren en gewrichten
   

 • Rug- Nek- en Schouderklachten
   

 • Hernia's (rug / nek)
   

 • Ribklachten
   

 • Enkel- en voetklachten
   

 • Bekkenklachten
   

 • Hand- en Polsklachten
   

 • Lies- en hamstringklachten
   

 • Achillespeesklachten
   

 • Klachten na een ongeval
   

 • Vage pijn / tintelingen 

Verschil MSK / Fysiotherapie

Wat is het verschil tussen een Manueel Geneeskundige (MSK-Arts) en een Fysiotherapeut? Beide specialisaties houden zich bezig met herstel van het menselijk lichaam. Toch is er een wezenlijk verschil. 

De Manueel Geneeskundige beschikt over meer kennis en heeft daardoor een breder spectrum aan behandelmogelijkheden. Hierdoor kan de behandeling effectiever zijn. 

Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-Arts in de positie om een diagnose te stellen en hier een bijbehorend behandelplan voor te creëren. 

Nog een belangrijk punt (en bijkomend voordeel) kan zijn dat de MSK-Arts als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring, op voet van gelijkheid kan overleggen met collega-artsen en specialisten.

bottom of page